Marţi, 19 Mar 2019
You are here:
Proiecte in curs

 

l  Amenajare spatii verzi in com .Tifesti

l  Infiintare Centru Asistenta Sociala pentru Persoane Virstnice-POR Axa Prioritara 3

l  Proiect integrat ,,Amenajare drumuri comunale, reabilitare Camin Cultural sat Batinesti, constructie Gradinita cu program normal sat

   Batinesti  F.E.A.D.R masura 3.22

l  Modernizare drumuri de interes local

l  Construire Gradinita Batinesti cu program normal

l  Reabilitare Camin Cultural Batinesti

l  Constructie Piata struguri

l  Centru de informare agroturistic "Drumul vinului"

l  Reabilitare Stadion Clipicesti